Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

«Підводні камені» комплексних перевірок

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2015 №1553 було затверджено План комплексних перевірок підприємств на 2016 рік.

Його було розроблено з метою скорочення протягом року перевірок суб’єкта господарювання різними контролюючими органами шляхом їх об’єднання в комплексні заходи контролю, можливість проведення яких передбачена частиною другою статті 4 Закону України від 05.04.2007 №877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі – Закон №877-V). При цьому, достатньою підставою для проведення комплексного планового заходу є внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів перевірок різних органів державного нагляду (контролю).

Хочеться звернути увагу на деякі положення Закону №877-V, які стосуються та пов’язані з комплексними перевірками, але є не такими простими, якими видаються на перший погляд.

На підтвердження необхідності проведення комплексних заходів законодавцем закріплено, зокрема, заборону перевірки контролюючим органом суб’єкта господарювання, якщо останній у плановому періоді включений до плану здійснення заходів іншим органом (абз.5 ч.2 ст.4 Закону №877-V). Однак, у вказаній редакції дана норма є недеталізованою та потребує дещо більшої конкретизації з урахуванням того, що абзацом першим частини 1 статті 5 Закону №877-V передбачено існування двох видів планових періодів, а саме: річних та квартальних. Звідси стає зрозумілим, що законодавцем фактично не уточнено, про який плановий період іде мова – річний чи квартальний.

На практиці ж внаслідок цього можуть виникнути питання на кшалт: якщо у першому кварталі суб’єкт господарювання включений до плану перевірок одного контролюючого органу, чи правомірним є його включення до плану заходів державного нагляду (контролю) іншого органу у наступних кварталах, беручи до уваги, що це по суті є різні планові квартальні періоди.

Також схожі питання виникають щодо положення, визначеного в абзаці 2 частини 1 статті 5 Закону №877-V, де зазначено про заборону проведення контролюючим органом більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання протягом одного року.

На перший погляд, видається, що все просто та доступно написано. Однак, враховуючи нашу любов до знаходження різних «лазівок» та «обхідних шляхів» з метою тлумачення норми на свою користь, можуть виникнути питання щодо поняття «протягом одного року». Так, законодавцем не зазначено, чи мається під ним на увазі календарний рік, або ж це стосується планового річного періоду, що дає змогу по-різному трактувати такий вираз. Внаслідок цього у ряду суб’єктів господарювання на практиці виникає питання щодо правомірності проведення контролюючим органом перевірки за умови, що попередній плановий захід нагляду (контролю) проводився у плановому році, який передував базовому, однак з моменту його проведення пройшло менше одного календарного року. Зрозуміло, що орган державного нагляду вважатиме: на увазі однозначно маються планові річні періоди. У свою чергу, суб’єкт господарювання має повне право дотримуватися іншої точки зору, оскільки законом це не заборонено.

Більше того, відповідно до ч.7 ст.4 Закону №877-V, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає   неоднозначне тлумачення прав і обов’язків суб’єкта господарювання або контролюючого органу та його посадових осіб, рішення має прийматися на користь суб’єкта господарювання.

Таким чином, з метою забезпечення принципу здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом, вищевказані неоднозначні трактування положень Закону повинні бути усунені або принаймі офіційно роз’яснені.

Повертаючись до комплекних перевірок, не можна не зазначити, перш за все, що хоча зміни до Закону №877-V щодо проведення таких комплексних заходів були внесені ще 22.07.2014 року Законом України №1600-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання”, сам порядок складання та затвердження їх плану проведення затверджений більш ніж рік потому.

Порядком складення та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю), визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 №902 (далі – Порядок №902), було встановлено, що План комплексних заходів складається та затверджується Мінекономрозвитку за визначеною формою і оприлюднюється на його офіційному веб-сайті не пізніше 15 листопада року, що передує плановому.

Отже, розуміємо, що самим Порядком №902 визначається лише процес складання та процедура затвердження Плану комплексних перевірок підприємств на рік. А це говорить про те, що поряд із загальними положеннями щодо застосування комплексних заходів державного нагляду (контролю) відсутнє нормативно-правове врегулювання їх проведення, що є підставою для можливого виникнення спорів між суб’єктом господарювання та контролюючим органом щодо правомірності їх проведення.

Наприклад, Порядком №902 передбачено, що відомості про заплановані заходи державного нагляду (контролю) повинні містити, зокрема, місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснюється захід державного нагляду (контролю), або його відокремлених підрозділів.

Однак, у порушення даної норми, затверджений план комплексних заходів щодо ряду суб’єктів господарювання в колонці «Місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання, або його відокремлений підрозділів» містить фразу «За регіонами України».

Таким чином, не видається за можливе деталізувати та конкретно визначити, за якими адресами мають проводитися перевірки. Окрім того, у підприємств, які мають відокремлені філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, у випадку зазначення місця перевірки «За регіонами» виникають питання, чи мають перевірятися лише регіональні представництва, чи всі відокремлені підрозділи включно з головним офісом підприємства, чи взагалі лише окремі підрозділи.

Цікавими для суб’єктів господарювання є і питання щодо наказу на проведення планових перевірок, оскільки ані порядок №902, ані Закон №877-V не дають відповіді на це питання у випадку проведення комплексних перевірок.

Законодавчо не визначено, чи проводяться комплексні перевірки на підставі спільного наказу контролюючих органів, що включені до Плану комплексних перевірок, або ж кожен з органів державного нагляду (контролю) проводить перевірку за своїм напрямком у загальному порядку, як звичайний плановий захід, без зазначення, що він включений до Плану комплексних перевірок.

Підсумовуючи, можна зазначити, що за три місяці проведення коплексних перевірок з початку 2016 року у суб’єктів господарювання вже виникають питання і розбіжності з контролюючими органами у тлумаченні порядку організації та проведення комплексних планових заходів.

А враховуючи відсутність правового врегулювання таких питань та офіційних роз’яснень зі сторони держави, можна очікувати лише загострення такої ситуації і збільшення спорів між суб’єктами господарювання та контролюючими органами щодо правомірності проведення планових перевірок.

Є питання? Задавайте їх прямо тут, або пишіть чи телефонуйте нам!

Залишити відповідь

Увійдіть або заповніть поля нижче. Ваш e-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені*