Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

Концепція вимушених відхилень

Відповідно до п. 9 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45, зареєстрованого у Мін’юсті України 01.06.2011 за № 651/19389 (зі змінами), п. 4.1 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», проектна документація на будівництво об’єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції  будівельного призначення.

Разом з цим ст. 5 Закону України «Про будівельні норми» та п. 19 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів передбачено, що обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, можуть бути погоджені суб’єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку.

Законом України «Про будівельні норми», Порядком розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 543, Положенням про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197 Мінрегіон України здійснює повноваження центрального органу виконавчої влади з нормування у будівництві.

Відповідно до наданих повноважень, Мінрегіоном України визначений Порядок розгляду в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва звернень щодо відхилень від діючих державних будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами (затверджено наказом Мінрегіонбуду України від 04.07.2008 № 301 в редакції наказу Мінрегіонбуду України від 22.07.2010 № 275).

Так, у разі необхідності отримання погодження обґрунтованого відхилення від чинних будівельних норм зацікавлені організації звертаються листом до Мінрегіону України у якому детально викладаються причини та обставини, через які неможливо (значно ускладнено) виконання конкретних вимог діючих будівельних норм, та надаються обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них, попередньо погоджені відповідними органами влади, на території яких передбачається будівництво, а також відповідними наглядовими органами.

За результатами розгляду поданих документів, матеріали звернення можуть надсилатися відповідним Базовим організаціям з науково-технічної діяльності, які розглядають матеріали та надсилають до Мінрегіону України пропозиції щодо можливості (неможливості) погодження запропонованих рішень.

Після отримання пропозицій від Базових організацій, питання про погодження відхилень від норм проектування виноситься на розгляд відповідної секції Науково-технічної ради Мінрегіону або президії НТР Мінрегіону України.

Остаточне рішення щодо погодження обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації оформлюється листом Мінрегіону за підписом Міністра або заступника Міністра.

Відповідно до п. 3.10 Порядку розгляду в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва звернень щодо відхилень від діючих державних будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, прийняті Мінрегіоном рішення надаються разом з проектною документацією експертним організаціям для урахування при проведенні експертизи проектної документації.

Є питання? Задавайте їх прямо тут, або пишіть чи телефонуйте нам!

Залишити відповідь

Увійдіть або заповніть поля нижче. Ваш e-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені*