Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

Без існування Ліцензійних умов роботи протипожежного призначення виконувати не можна заборонити

юридичний супровід бізнесу

Беручи до уваги сьогоднішню ситуацію з нормативно-правовим регулюванням ліцензування надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, розставити розділові знаки належним чином у реченні, наведеному вище, видається не так просто.

Як відомо, рік назад, а саме – 02 березня 2015 року, Верховною Радою України було прийнято Закон №222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон №222), відповідно до якого втратив чинність попередній нормативно-правовий акт, який регулював дане питання, а саме – Закон України від 01.06.2000 №1775-III “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

З урахуванням ч.1 ст.21 “Прикінцеві та перехідні положення”, Закон №222 набрав чинності 28 червня 2015 року.

Відповідно до ст.2 цього Закону, ним регулюються суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначається виключний перелік таких видів, встановлюється уніфікований порядок їх ліцензування, необхідний нагляд і контроль, а також відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Згідно з абз.7 ч.1 ст.1 Закону №222, органом ліцензування виступає орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган.

Ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, визначених Законом, видає відповідний орган ліцензування.

Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, відповідно до абз.13 ч.1 ст.7 Закону №222, є одним з видів господарської діяльності, який підлягає ліцензуванню.

Згідно з ч.1 ст.9 Закону №222 ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання – відповідати ліцензійним умовам. Самі ж ліцензійні умови визначені законодавцем як нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Щодо послуг та робіт протипожежного призначення, то на момент прийняття Закону №222 діяли Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджені Наказом МНС України від 29.09.2011 №1037 (далі – Наказ №1037). Вказаний наказ №1037 був зареєстрований у Міністерстві юстиції 25 жовтня 2011 року за №1227/19965.

Однак, відповідно до Наказу Міністерства юстиції від 24 березня 2015 року №420/5, таке рішення про реєстрацію  Наказу №1037 було скасовано, а сам наказ було виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 09.04.2015 року. Рішення про скасування реєстрації Наказу №1037 було прийняте на підставі підпункту “в” пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого Постановою КМУ від 28.12.1992 №731, а саме: у зв’язку з  одержанням повідомлення від Держпідприємництва про виявлення обставин, визначених у частині першій статті 25 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У свою чергу, такі обставини передбачаються, якщо: відсутній аналіз регуляторного впливу; проект регуляторного акта не був оприлюднений; проект регуляторного акта не був  поданий  на  погодження  із уповноваженим  органом; щодо  проекту  регуляторного  акта уповноваженим органом було  прийнято  рішення  про  відмову  в його погодженні.

Відповідно до пункту 16 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 31.07.2000 №32/5, нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, не є чинним з дня його виключення з державного реєстру, крім випадків визнання нормативно-правових актів нечинними судом.

Таким чином, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджені Наказом №1037, не є чинними з 09.04.2015 року, а значить, в момент набрання чинності Законом №222 вони вже не діяли.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що Законом №222 внесені суттєві зміни у сферу регулювання ліцензування господарської діяльності, частиною 8 статті 21 “Прикінцеві та перехідні положення” доручено Кабінету Міністрі України:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Відповідно, що стосується ліцензування робіт та послуг протипожежного призначення, на виконання вищевказаних умов Кабінет Міністрів України повинен був:

  • визначити орган ліцензування;
  • визначити чіткий і вичерпний перелік послуг та робіт протипожежного призначення, які підлягають ліцензуванню;
  • затвердити ліцензійні умови провадження вказаного виду господарської діяльності, на основі яких має здійснюватися видача ліцензій потенційним ліцензіатам, а також виконання відповідних робіт.

І якщо з першою частиною своїх зобов’язань Кабінет Міністрів України розібрався, затвердивши Перелік органів ліцензування (Постанова КМУ від 05.08.2015 №609) та визначивши Державну службу України з надзвичайних ситуацій органом ліцензування щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається КМУ, то з рештою завдань вже більш ніж як півроку після набрання чинності Законом №222 Кабінету Міністрів України справитися не вдається.

Станом на сьогоднішній день не затверджений чіткий перелік робіт та послуг протипожежного призначення, які підлягають ліцензуванню, відсутні Ліцензійні умови на провадження таких видів діяльності.

На виконання п.13 ч.1 ст.7, п.2 ч.2 ст.6, ч.2 ст.9 Закону України №222 Державною службою України з надзвичайних ситуацій було розроблено проект постанови КМУ «Про деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», яким передбачалося затвердження Переліку таких  послуг і робіт, а також  відповідних Ліцензійних умов. Так, ДСНС було запропоновано включити до переліку робіт та послуг протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню, 10 видів робіт.

Однак даний проект постанови КМУ не був погоджений Державною регуляторною службою України, тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій в кінці 2015 року розробила та передала на погодження новий проект постанови.

Даний проект відрізняється від попереднього, зокрема, таким: 1) у переліку зменшено кількість робіт, послуг, що підлягають ліцензуванню (7 видів на відміну від 10 у попередній редакції); 2) ліцензування робіт/послуг з проектування, монтажу систем протипожежного призначення новим проектом не передбачається, тобто чотири роботи/послуги тепер пов’язані лише з технічним обслуговуванням систем протипожежного призначення; 3) спеціальне навчання повинні періодично проходити (раз на п’ять років) лише відповідальні керівники (у попередній редакції – і виконавці робіт).

До переліку робіт та послуг протипожежного призначення, для виконання/надання яких потрібно мати ліцензію, у проекті постанови, що перебуває на погодженні, віднесено:

1.технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні);

2.технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей, устаткування передавання тривожних сповіщень;

3.технічне обслуговування систем протидимного захисту;

4.спостерігання за системами протипожежного захисту;

5.технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники);

6.вогнезахист (вогнегасне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнегасне заповнення);

7.оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Таким чином, Постанова про затвердження переліку зазначених вище робіт та послуг, а також Ліцензійних умов стосовно їх провадження на сьогоднішній день перебуває на погодженні в Державній регуляторній службі України.

Фактично, склалася така ситуація, що видавати нові ліцензії ДСНС не може, бо для цього відсутні правові підстави, здійснення нагляду та контролю за провадженням  господарської діяльності існуючими ліцензіатами – теж  неможливе з огляду на відсутність критеріїв здійснення такого контролю.

Щодо першого питання – що робити тим суб’єктам господарювання, які хочуть провадити роботи, зазначені у проекті переліку робіт та послуг протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню, та відповідають передбаченим проектом ліцензійних умов вимогам, – відповіді ані ДСНС, ані КМУ не дають.

Більше того, на офіційному веб-сайті ДСНС України у розділі “Ліцензування” щодо порядку ліцензування зазначаються лише координати уповноваженого структурного підрозділу (Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій), дні та години прийому і видачі ліцензій, а також застаріла інформація, яка стосується повернутого без погодження проекту переліку видів робіт та послуг протипожежного призначення.

Тобто, потенційні ліцензіати, які мають достатню матеріально-технічну та кваліфікаційну базу, протягом 8 місяців після набрання законної сили Законом №222 позбавлені можливості отримання ліцензії для здійснення відповідної діяльності. При цьому, така неможливість отримання ліцензії не залежить від волі суб’єктів господарювання, а є виною державних органів, які станом на сьогоднішній день не затвердили остаточного переліку робіт/послуг і самі ліцензійні умови.

Ще більше занепокоєння викликає друге питання, а саме: щодо неможливості здійснення нагляду та контролю за провадженням господарської діяльності існуючими ліцензіатами.

Відповідно до абз. 6 ч.1 ст.1 Закону №222 ліцензування визначається як засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.

Проголошуючи принцип пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров’я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, законодавець підкреслює, що ліцензування застосовується лише до такого виду господарської діяльності, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу та/або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання (ст.3 Закону №222).

Тобто, можна стверджувати про те, що ліцензування запроваджується для таких видів діяльності, провадження яких без дотримання встановлених вимог є потенційною небезпекою і загрозою життю та здоров’ю людей, навколишньому середовищу, безпеці держави.

Однак, якщо самі такі вимоги не встановлені, як у випадку Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, то зазначений вище принцип не дотримується.

Беручи до уваги проаналізоване вище, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день виконання робіт та надання послуг протипожежного призначення не контролюється, оскільки нові вимоги до їх виконання не встановлені, а старі – не є чинними.

Чи правомірним є виконання робіт та послуг протипожежного призначення, якщо відсутні вимоги до їх виконання, яких правил дотримуються ліцензіати та чи взагалі їх дотримуються, хто буде нести відповідальність за наслідки неналежного виконання робіт та послуг, – всі ці питання залишаються відкритими та можуть викликати зловживання зі сторони недобросовісних ліцензіатів.

Є питання? Задавайте їх прямо тут, або пишіть чи телефонуйте нам!

Залишити відповідь

Увійдіть або заповніть поля нижче. Ваш e-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені*