Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

10 фактів, які потрібно знати про декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

юридичний супровід бізнесу

У випуску “Юридичної газети” від 22.11.2016 року (http://yur-gazeta.com/useractions.php?act=viewpdf&pdf=150) опубліковано статтю юристів ЮКФ Шілд про декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Наводимо її текст на нашому сайті.

Вивчаючи акт за результатами перевірки органом ДСНС та знайомлячись з описом виявлених на об’єкті порушень, суб’єкт господарювання у більш ніж половині випадків знаходить там пункт “робота підприємства (використання об’єкту нерухомості) ведеться без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки”.

Що приховується за цими рядками та чи завжди необхідно подавати таку декларацію, і взагалі, яке значення вона має, – Юридична консалтингова фірма “Шілд” спробувала розібратися у цьому питанні. Ми виділили 10 основних фактів, які власники або орендарі приміщення повинні знати.

Факт №1.

За своєю природою декларація відповідності є нічим іншим, як документом, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин). У такий спосіб суб’єкт господарювання  набуває  права  на провадження певних дій щодо  здійснення  господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

Факт №2.

Декларація відповідності не отримується заявником, як звикла думати більшість підприємців. Вона заповнюється самим суб’єктом господарювання та подається для реєстрації адміністратору або територіальному органу ДСНС. Територіальний орган ДСНС повинен зареєструвати її або надати обгрунтовану відмову у реєстрації. Форма декларації затверджена постановою Кабінету міністрів України від 05.06.2013 року №440. Зареєстровані декларації зберігаються в наглядових справах об’єктів у органах ДСНС.

Факт №3.

Хто і коли може не подавати декларацію відповідності?

1 – суб’єкт господарювання у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;

2 – суб’єкт господарювання у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

3 – орендар об’єкта нерухомості (особа, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;

4 – також цікавим є пункт, якого немає у Порядку подання та реєстрації декларацій, однак який міститься у Законі України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Положення ч.4 ст.4-1 звучить дослівно так: “у разі отримання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання за умови збереження виду діяльності і стану цих приміщень та обладнання від орендаря або іншого користувача не вимагається отримання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію), крім потенційно небезпечних об’єктів та у разі експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, якщо інше не встановлено законом”.

Тобто, простими словами, якщо орендар використовує приміщення без зміни їх функціонального призначення, яке було передбачено при їх проектуванні та прийнятті в ескплуатацію, то отримувати дозвільний документ на початок роботи не потрібно. З урахуванням того, що у разі використання прийнятих належним чином в експлуатацію об’єктів (див. пункт 2), декларація не подається, то і орендар, який не змінює функціонального призначення орендованого приміщення, має прово її не подавати.

 

Кому може бути цікавий такий пункт? Орендарям приміщень у торгових центрах, які їх використовують відповідно до функціонального призначення, передбаченого затвердженим проектом. Тому що на практиці поширеними є ситуації, коли при перевірках торговельно-розважальних центрів контролюючий орган вказує в Акті, що використання об’єкту ведеться без декларації відповідності. А власник, у свою чергу, вимагає вже від орендарів їх подання, не зважаючи, що підстави для цього відсутні.

Факт №4.

Чи всі суб’єкти господарювання повинні подавати разом із заповненою декларацією позитивний висновок експертизи (оцінки) протипожежного стану об’єкта?

Ні, лише суб’єкти господарювання з високим ступенем прийнятного ризику повинні подавати такий висновок. При цьому слід пам’ятати, шо оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.

Кодексом цивільного захисту України передбачено, що позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.

Факт №5.

Чи правомірно вимагати гроші за реєстрацію декларації відповідності в органах ДСНС?

Ні, не правомірно. Насправді законодавцем прописано, що декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі.

Факт №6.

Декларацію можна подавати особисто або надсилати поштою рекомендованим листом. При цьому, у випадку надсилання поштовим відправленням, підпис фізичної особи – підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки – декларація засвідчується нотаріусом; підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.

Факт №7.

Існує законодавча колізія щодо строку реєстрації поданої декларації відповідності.

Так, Порядком подання та реєстрації передбачено, що декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом протягом 5 робочих днів з дня її надходження (пункт 6). Водночас, Кодексом цивільного захисту України передбачається, що декларація реєструється дозвільним органом протягом десяти робочих днів з дня її надходження (абз.2 ч.4 ст.57).

Враховуючи, що Кодекс як Закон України має вищу силу у системі нормативно-правових актів аніж постанова Кабінету міністрів України (що є підзаконним актом), то варто керуватися саме положеннями Кодексу, а отже, брати за орієнтир строк реєстрації у 10 робочих днів.

Факт №8.

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а в разі надсилання рекомендованим листом – дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.

Факт№9.

Чи надсилання декларації означає її автоматичну реєстрацію? Чи перевіряється фактичною перевіркою правильність та достовірність вказаних у ній даних?

Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган відмовляє у її реєстрації та повертає суб’єкту господарювання для доопрацювання. При цьому, посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації виключно відповідно до правильності її заповнення згідно з встановленою формою. Достовірність же вказаних у декларації даних при реєстрації не перевіряється, однак може бути провірена при здійсненні планового або позапланового заходу нагляду (контролю). У випадку виявлення невідповідності фактичних обставин зазначеному у декларації, її реєстрація може бути скасована.

!!! При цьому, передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації, несуть особи, які її подали.

Факт №10.

При реєстрації декларації відповідності діє принцип мовчазної згоди. Так, у разі якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і не відмовлено в її реєстрації в установлений строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, виникає наступного дня після завершення строку, встановленого для реєстрації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

 

Нормативно-правові акти, які регулюють питання подання та реєстрації декларацій матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки:

  1. Кодекс цивільного захисту України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5403-17;
  2. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15;
  3. Постанова Кабінету міністрів України від 05 червня 2013 року №440 “Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази cуб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/440-2013-п.

Залишити відповідь

Увійдіть або заповніть поля нижче. Ваш e-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені*