Пн - Пт 09:00 - 18:00
 • UA
 • RU

Оцінка нерухомості, транспорту та бізнесу

Послуги з оцінки нерухомості, транспорту та бізнесу

Оцінка нерухомості

 • оцінка квартир;
 • оцінка житлових будинків і котеджів;
 • оцінка адміністративно-офісних будівель і приміщень;
 • оцінка виробничо-складських будівель і приміщень;
 • оцінка споруд та передавальних пристроїв;
 • оцінка зелених насаджень та благоустрою території.

Замовити оцінку нерухомості можуть як юридичні, так і фізичні особи. Документи, які необхідні для оцінки нерухомості:

 • документ (копія), що підтверджує право власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, міни тощо);
 • технічний паспорт БТІ (копія) на нерухоме майно (експлікації, поверховий план, оцінний акт);
 • витяг (копія) з реєстру “Про реєстрацію прав власності на нерухоме майно”;
 • виписка з балансу для юридичних осіб – замовників;
 • паспорт (копія) та ідентифікаційний код (копія) для фізичних осіб – замовників.

ВИНИКЛИ ПИТАННЯ – ЗАДАЙТЕ ЇХ СПЕЦІАЛІСТУ!

Оцінка транспортних засобів:

 • автотранспортних засобів;
 • залізничного транспорту;
 • морських, річкових суден;
 • літальних апаратів;
 • трубопровідного транспорту.

Документи, які необхідні для оцінки транспортних засобів:

 • Оцінка колісних транспортних засобів:
  • свідоцтво (копія) про реєстрацію КТЗ;
  • пробіг (показання одометра) КТЗ;
  • паспорт (копія) та ідентифікаційний код (копія) для фізичних осіб – замовників;
  • виписка з балансу для юридичних осіб – замовників.
 • Оцінка інших транспортних засобів:
  • в залежності від виду транспортного засобу необхідні документи визначаються індивідуально.

ВИНИКЛИ ПИТАННЯ – ЗАДАЙТЕ ЇХ СПЕЦІАЛІСТУ!

Оцінка бізнесу:

 • діючі підприємства;
 • акції, пакети акцій, які котируються на біржах;
 • родовища, ліцензії на розробку родовищ;
 • інвестиційні проекти;
 • бізнес;
 • банки, акції банків.

Документи, які необхідні для оцінки бізнесу/підприємства:

 • Дані про підприємство:
  • опис та історія підприємства;
  • основні види діяльності;
  • інформація про емісію акцій;
  • плани розвитку підприємства;
  • інформація про виплату дивідендів (історія виплат, розміри);
  • інформація про дочірні компанії, філії тощо.
 • Юридичні документи:
  • установчі документи;
  • для акціонерних товариств: звіти про підсумки випуску цінних паперів, дані про склад акціонерів;
  • правовстановлюючі документи на об’єкти нерухомості, технічна документація на обладнання, машини, автомобілі, проектно-технічна документація;
  • дані про торгові марки, патенти і бренди.
 • Інформація про виробництво:
  • вироблена продукція (характеристика, об’єм) / послуги, що надаються;
  • коротка характеристика виробництва (технологія, виробничі потужності, ретроспектива виробництва за останні 3 роки, прогноз виробництва);
  • витрати на виробництво (за кожним видом продукції);
  • максимальний обсяг виробництва (виробничі потужності) обраних основних видів продукції;
  • дані про збут – відпускні ціни, обсяги продажів за останні 3 роки, план продажів, незнижувальні запаси продукції;
  • дані з постачання сировини (постачальники, розрахунки з постачальниками).
 • Бухгалтерська звітність:
  • за останні три роки, для останнього року – поквартально;
  • форма 1, 2, 3, 4, 5;
  • фонд заробітної плати;
  • інформація про обов’язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди;
  • розшифровки до звітності на дату оцінки: переліки основних засобів, нематеріальних активів, дані про незавершене будівництво, фінансові вкладення;
  • дані про запаси і витрати, про інші активи;
  • розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості;
  • останній облік аудитора.

Даний список є попереднім і може змінюватися в залежності від цілей і конкретного об’єкта оцінки. Документи надаються у вигляді ксерокопій та не потребують нотаріального засвідчення.

ВИНИКЛИ ПИТАННЯ – ЗАДАЙТЕ ЇХ СПЕЦІАЛІСТУ!

Оцінка землі:

Першочергове завдання послуги оцінки землі та земельних ділянок – визначення ринкової вартості певної земельної ділянки, з урахуванням її фізичних можливостей і обмежень, а також її місцезнаходження.

Такий вид послуг надається при укладанні різних видів цивільно-правових угод. Експертна оцінка – це документ, який оформляється незалежним експертом у формі звіту. У даному документі має міститися інформація про ділянку, а також дані про проведений аналіз ринку землі у відповідному регіоні. За результатом такого аналізу і визначається вартість земельної ділянки.

Експертна оцінка повинна проводитися в таких випадках:

 • при оформленні застави земельної ділянки, при укладенні договорів купівлі-продажу, дарування, спадщини та ін.;
 • страхування земельних ділянок або їх відчуження (у випадку, коли вони перебувають у комунальному або державному володінні);
 • визначення збитків землекористувачам або власникам (якщо дана дія передбачена договором або законом);
 • вартість земельних ділянок повинна визначатися при проведенні процедури банкрутства, ліквідації або реорганізації підприємства (товариства) з комунальною чи державною часткою майна;
 • на підставі судового рішення;
 • якщо до статутного капіталу товариства вносяться земельні ділянки, що належать до державної або комунальної власності;
 • якщо дані про вартість ділянки потрібно відобразити в бухгалтерському звіті.

Документи, необхідні для здійснення експертної (грошової) оцінки земельних ділянок:

 • ідентифікаційний код і паспорт власника;
 • свідоцтво про право власності, державний акт про право власності на ділянку, яка підлягає експертній оцінці;
 • дані про будь-які існуючі обмеження або обтяження у користуванні земельною ділянкою.

ВИНИКЛИ ПИТАННЯ – ЗАДАЙТЕ ЇХ СПЕЦІАЛІСТУ!