Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

Можливість та доцільність проведення ескпертизи окремих розділів проектної документації

Законом України від 17.02.2011 №3038-VI “Про регулювання містобудівної діяльності” (далі – Закон) розкривається поняття експертизи проектної документації, встановлюються обов’язкові випадки її застосування, загальні положення щодо порядку проведення.

Так, у статті 31 Закону зазначається, що експертиза   проектів  будівництва   проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади,   що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування (тобто, Мінрегіоном на сьогодні).

При цьому до проведення експертизи залучаються, у тому числі і на підставі цивільно-правових договорів, експерти з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, які пройшли професійну атестацію, що проводилася із залученням представників відповідних центральних органів виконавчої влади, та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Говорячи про обов’язковість проведення експертизи проектної документації, слід пам’ятати, що проекти будівництва об’єктів І-ІІІ категорії складності не підлягають обов’язковій експертизі.

 

Водночас, згадана стаття 31 Закону, так само аналогічно і пункт 10 Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (далі – Порядок), надає замовнику за його власним рішенням можливість проведення експертизи проектів будівництва інших об’єктів, ніж передбачено законодавством, або окремих розділів проектної документації.

Однак, варто пам’ятати, що проведення такої експертизи окремих розділів проектної документації доцільно розглядати лише щодо об’єктів І-ІІІ категорії складності, адже по об’єктах ІV та V категорії складності експертиза проектної документації, відповідно до чинного законодавства, здійснюється за всіма напрямами (комплексно). Власне, сама по собі перевірка дотримання нормативних вимог  у тому чи іншому розділі проектної документації на будівництво об’єктів ІV та V категорії складності  можлива за рішенням замовника будівництва або проектувальника. Однак, результати такої перевірки не зможуть слугувати підставою для надання звіту за результатами експертизи проектної документації вказаних об’єктів за всіма напрямами. З цієї причини, зокрема, у такій експертній оцінці обов’язково має зазначатися, що цей документ не є підставою для затвердження (схвалення) проектної документації та отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Про те, що експертиза проектної документації за окремими напрямками стосується саме об’єктів будівництва І-ІІІ категорії складності, свідчить і пряме посилання на це у ДСТУ-Н Б А.1.1-1-:2012 “Настанова з організації проведення експертиз проектної документації на будівництво” (далі – ДСТУ). Так, відповідно до пункту 4.6 ДСТУ за бажанням замовника будівництва або проектувальника може бути проведена експертиза проектів будівництва об’єктів І-III категорії складності як в цілому, так і за окремими напрямами експертизи та розділами проектної документації для підтвердження правильності прийнятих проектних рішень.

Як вбачається з аналізу Закону та Порядку, у разі такого звернення, між замовником та експертною організацією укладається договір, умовами якого встановлюється, що результатом його виконання є  експертна оцінка стосовно розгляду проектної документації (або її частини) на відповідність(чи не відповідність) нормативним вимогам за окремими напрямами (наприклад, з екології; пожежної безпеки; техногенної безпеки; питань міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення; санітарного та епідеміологічного благополуччя населення; охорони праці; ядерної та радіаційної безпеки; енергозбереження; кошторисної частини проектної документації).

Щодо встановлення розміру вартості відповідних послуг, то така вартість буде визначатися договірною ціною, погодженою сторонами, базуючись на фактичних трудовитратах, необхідних для її проведення, а також з урахуванням усередненої вартості одного людино-дня роботи експертів, які надаватимуть ці послуги.

Є питання? Задавайте їх прямо тут, або пишіть чи телефонуйте нам!

Залишити відповідь

Увійдіть або заповніть поля нижче. Ваш e-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені*

2 коментарі

Сергей

Сколько у Вас стоит – експертна оцінка кошторисної документації

Василь

Чи дає право експертна оцінка кошторисної документації, без регістрації в ДАБІ на проведення “Капітальний ремонт пов’язанний з поліпшенням експлуатаційних показників по заходах енергозбереження районної лікарні”